08:27 13/04/2011

Quý 1, DID ước lãi 6 tỷ đồng

Hà Anh

Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến (mã DID-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 1/2011.

DID dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 tăng trưởng so với năm 2010 thấp nhất là 30%.
DID dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 tăng trưởng so với năm 2010 thấp nhất là 30%.
Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến (mã DID-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 1/2011.

Theo đó, doanh thu quý 1 của DIC ước đạt 48 tỷ đồng, tăng 41% so cùng kỳ năm 2010, lợi nhuận trước thuế ước đạt 6 tỷ đồng, cũng trong quý 1, công ty đã chủ động thực hiện tốt công tác dự trữ vật tư đầu vào (cát, đá, xi măng) cũng như chủ động được nguồn tài chính ổn định nên công ty vẫn bình ổn được giá bê tông thương phẩm.

Ngoài lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất bê tông thương phẩm và ống cống bê tông ly tâm, đặc biệt trong quý 1/2011 DID đã hoàn thành việc chuyển nhượng hơn 5 ha đất tại chân cầu Đại Phước cho DIG (Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng), việc chuyển nhượng thành công đã góp phần mang lại lợi nhuận cho DID trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

Dự kiến, những quý tiếp theo công ty vẫn đảm bảo mức tăng trưởng cao so với năm 2010,  dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 tăng trưởng so với năm 2010 thấp nhất là 30%.

Ngày 15/4, công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).

Ngày 17/4 tới, công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Khách sạn Cap-Saint Jacques, số 169 Thuỳ Vân, Tp Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu.