16:06 22/04/2014

Quý 1, FPT báo lãi 480 tỷ đồng

Thủy Diệu

Kết thúc quý 1/2014, doanh thu toàn tập đoàn FPT đạt 7.361 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2013, đạt 112% kế hoạch

<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Doanh thu mảng phân phối của FPT trong quý 1 tăng 33% so cùng kỳ, nhờ đóng góp của các nhãn hàng điện thoại mới, đặc biệt là iPhone.</span>
<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Doanh thu mảng phân phối của FPT trong quý 1 tăng 33% so cùng kỳ, nhờ đóng góp của các nhãn hàng điện thoại mới, đặc biệt là iPhone.</span>
Tập đoàn FPT vừa cho biết, kết thúc quý 1/2014, doanh thu toàn tập đoàn đạt 7.361 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2013.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh của tập đoàn này, lợi nhuận trước thuế quý 1 của FPT đạt 581 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2013' lợi nhuận sau thuế đạt 480 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 361 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) của FPT đạt 1.312 đồng/cổ phiếu.

FPT cho biết, trong tổng doanh thu trên, khối viễn thông tăng trưởng 22%; khối công nghệ chỉ tăng 2%, với lý do quý đầu năm thường là mùa thấp điểm của các dự án công nghệ thông tin trong nước nên nhiều hợp đồng chưa ghi nhận doanh thu, trong khi các chi phí vẫn được hạch toán định kỳ.

Tuy nhiên, theo FPT, triển vọng đối với mảng này trong thời gian tới dự kiến sẽ tốt hơn nhờ vào việc triển khai các hợp đồng thắng thầu và các hợp đồng đã ký. 

Tổng giá trị hợp đồng thắng thầu và các hợp đồng đã ký riêng trong quý 1 của các mảng giải pháp phần mềm, tích hợp hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin đạt xấp xỉ 840 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ.

Doanh thu mảng phân phối tăng trưởng 33% so cùng kỳ nhờ đóng góp của các nhãn hàng điện thoại mới, đặc biệt là iPhone (bắt đầu phân phối iPhone từ tháng 4/2013).

Mảng bán lẻ tiếp tục tăng trưởng 89% so với cùng kỳ và bắt đầu có lãi trong quý 1. Số lượng cửa hàng tính đến hết quý đạt 104 cửa hàng, trong khi thời điểm cuối quý 1/2013 con số này là 64 cửa hàng.