11:52 05/05/2015

Quý 1, HPG báo lãi 650 tỷ đồng

Hà Anh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) công bố doanh thu đạt 5.927 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 650 tỷ đồng

Lần đầu tiên, thép Hòa Phát cán mốc trên 150.000 tấn/tháng trong tháng 
3/2015.
Lần đầu tiên, thép Hòa Phát cán mốc trên 150.000 tấn/tháng trong tháng 3/2015.
Kết thúc quý 1/2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) công bố doanh thu đạt 5.927 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 650 tỷ đồng, lần lượt đạt 26% và 28% so với kế hoạch năm.

HPG cho biết, nhóm ngành sản xuất thép đóng góp lớn nhất vào kết quả kinh doanh của Tập đoàn thời gian qua. Trong đó, thép xây dựng đạt sản lượng bán hàng gần 300.000 tấn.

Năm 2015, Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 22.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.300 tỷ đồng.

Ngày 28/5 tới, HPG sẽ trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) và trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% (10 cổ phiếu cũ được nhận 2 cổ phiếu mới).

Đồng thời, trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 30% (10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới). Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 8/5/2015 và ngày đăng ký cuối cùng là ngày 12/5/2015.