06:56 15/05/2013

Quý 1, KBC lỗ hợp nhất hơn 55 tỷ đồng

Hà Anh

Quý 1, KBC lỗ trước thuế hơn 56 tỷ đồng, lỗ sau thuế lỗ 55,2 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu KBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu KBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc - Công ty Cổ phần (mã KBC-HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2013.

Theo đó, doanh thu thuần quý 1 của KBC đạt 38,8 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 5 tỷ đồng; chi phí tài chính là 72,8 tỷ đồng.

Trong quý 1, KBC lỗ trước thuế hơn 56 tỷ đồng, lỗ sau thuế lỗ 55,2 tỷ đồng, cùng kỳ công ty lãi sau thuế đạt 12,2 tỷ đồng.

Theo KBC, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty lỗ là do kinh tế khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của công ty, làm giảm lợi nhuận và tăng chi phí trong hoạt động.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính vào cuối quý 1/2013, công ty có các hợp đồng liên quan đến việc xây dựng và phát triển khu công nghiệp Quế Võ hiện hữu, Quế Võ mở rộng, Khu công nghiệp Quang Châu, Khu công nghiệp Tràng Duệ, Khu công nghiệp Tân Phú trung và Khu đô thị Phúc Ninh với tổng giá trị khoảng 122 tỷ đồng.

Đồng thời, công ty có hợp đồng liên quan đến giấy chứng nhận đầu tư, giải phóng mặt bằng và tái định cư cho việc xây dựng và phát triển Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát với giá trị còn phải thực hiện là 445 tỷ đồng.

Được biết, HOSE đã đưa cổ phiếu của KBC vào diện cảnh báo, kể từ ngày 2/4/2013 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tại báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2012 của công ty là -435,64 tỷ đồng.