20:52 15/05/2014

Quý 1, MSN báo lãi 272 tỷ đồng

Hà Anh

Lợi nhuận thuần của Masan Group trong quý 1/2014 đạt 272 tỷ đồng, tăng 12% so với quý 1/2013

Diễn biến giá cổ phiếu MSN trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu MSN trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (mã MSN-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 1/2014.

Theo đó, doanh thu thuần quý 1 của MSN đạt 2.715 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ Masan Consumer tăng 48% so với cùng kỳ năm 2013 đạt 2.715 tỷ đồng, chủ yếu nhờ các mặt hàng tiêu dùng như gia vị, thực phẩm tiện lợi và đồ uống và từ Masan Resources ghi nhận doanh thu với 440 tỷ đồng nhờ đóng góp của dự án mỏ Núi Pháo bắt đầu từ ngày 1/3/2014.

Lợi nhuận trước lãi, thuế, và khấu hao của Tập đoàn đạt 385 tỷ đồng trong quý 1/2014 so với 88 tỷ đồng trong quý 1/2013.

Ngoài kết quả kinh doanh tăng cao hơn từ Masan Consumer, dự án Núi Pháo cũng đã ghi nhận mức lợi nhuận trước lãi, thuế, và khấu hao dương, đạt 56 tỷ đồng riêng trong tháng 3/2014.

Lợi nhuận thuần của Masan Group trong quý 1/2014 đạt 272 tỷ đồng, tăng 12% so với quý 1/2013, chủ yếu nhờ tăng trưởng lợi nhuận ròng của Masan Consumer đạt 89,6%.