09:12 09/05/2015

Quý 1, PPC báo lãi giảm hơn 76% so với cùng kỳ

Hà Anh

Quý 1, PPC báo lãi trước thuế đạt 56,97 tỷ và sau thuế đạt gần 52 tỷ, giảm 76,9% so với cùng kỳ năm 2014

Biểu đồ giá giao dịch của cổ phiếu PPC - Nguồn: HOSE.<br>
Biểu đồ giá giao dịch của cổ phiếu PPC - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2015.

Theo đó, doanh thu thuần quý 1/2015 của PPC đạt hơn 2.002 tỷ đồng, giảm 7,3% so với cùng kỳ (2.160 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế đạt 56,97 tỷ, giảm 76,9% so với cùng kỳ (246,16 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 51,79 tỷ đồng và lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ đạt 51,36 tỷ đồng.

Theo PPC, lợi nhuận trước thuế quý 1/2015 của công ty giảm sâu so với cùng kỳ là do sản lượng điện, doanh thu bán điện và chi phí bán điện của công ty mẹ quý 1/2015 thấp hơn sản lượng điện so với cùng kỳ.

Ngoài ra, theo báo cáo hợp nhất quý 1/2015 công ty lỗ chênh lệch tỷ giá sau khi đánh giá lại tỷ giá của khoản nợ vay có nguồn gốc ngoại tệ cuối kỳ của công ty mẹ với giá trị lỗ là 108,6 tỷ, so với cùng kỳ năm 2014 (quý 1/2014 chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ của công ty mẹ lỗ 99,5 tỷ đồng).

Mặt khác, lợi nhuận từ các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn trong quý 1/2015 cũng giảm so với cùng kỳ năm trước, chỉ bằng 80% do doanh thu của các khoản đầu tư tài chính giảm.