22:58 08/05/2013

Quý 1, PVS báo lãi hợp nhất hơn 301 tỷ đồng

Hà Anh

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất trong quý 1/2013 của PVS đạt hơn 407 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 301,37 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu PVS trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PVS trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí Việt Nam (mã PVS-HNX) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2013.

Theo đó, doah thu thuần quý 1/2013 hợp nhất đạt 4.794,54 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ (5.342,52 tỷ đồng); doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 61 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ (105 tỷ đồng).

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất trong quý 1 đạt hơn 407 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 301,37 tỷ đồng; trong đó lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 262,4 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ (234,36 tỷ đồng).

PVS cho biết, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1 tăng 65,348 tỷ đồng, tương ứng tăng 27,69% so với cùng kỳ năm trước là do lãi gộp từ doanh thu của dịch vụ tàu kỹ thuật dầu khí và dịch vụ cơ khí đóng mới trong quý 1/2013 tăng so với quý 1/2012.

Mặt khác, lãi từ Công ty TNHH Khảo sát địa vật lý PTSC-CGGV trong quý 1/2013 tăng so với quý 1/2012 là do quý 1/2012 công ty này chưa hoạt động nên chưa có kết quả kinh doanh.

Năm 2013, PVS dự kiến tổng doanh thu đạt 26.500 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 790 tỷ đồng, cổ tức 12%.