20:51 15/05/2014

Quý 1, QCG không ghi nhận doanh thu bất động sản

Hà Anh

Quý 1, doanh thu của QCG đạt gần 42 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 1,56 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu QCG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu QCG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG-HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2014.

Theo đó, doanh thu của công ty đạt gần 42 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 1,56 tỷ đồng.

Theo giải trình của QCG thì tổng doanh thu quý 1 năm nay giảm 64,82% so với cùng kỳ là do trong kỳ không có hoạt động bất động sản nào được ghi nhận. Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh so với cùng kỳ là do doanh thu từ hoạt động thủy điện tăng hơn so với cùng kỳ năm trước, còn các hoạt động khác phát sinh không ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận trong kỳ.

Cụ thể, bất động sản trong kỳ chỉ thu gần 4 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức gần 110 tỷ đồng cùng kỳ năm trước; doanh thu bán hàng hóa từ 6 tỷ đồng của quý 1/2013 lên gần 30 tỷ đồng trong quý 1/2014; doanh thu bán điện cũng tăng từ 4,92 tỷ đồng của quý 1 năm trước lên 8,2 tỷ đồng của quý 1/2014.