07:51 08/05/2014

Quý 1, REE báo lãi giảm 40% so với cùng kỳ

Hà Anh

Doanh thu thuần quý 1/2014 của REE đạt gần 552 tỷ đồng và lãi đạt 231,15 tỷ đồng, giảm 39,92% so với cùng kỳ

Diễn biến giá cổ phiếu REE trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu REE trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) thông báo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2014.

Theo đó, doanh thu thuần quý 1/2014 của REE đạt gần 552 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận gộp về bán hàng tăng 15% so với cùng kỳ đạt 163 tỷ đồng.

Đáng chú ý là trong quý 1, lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết giảm 74% so với cùng kỳ đạt 71,72 tỷ; tổng lợi nhuận trước thuế đạt gần 278 tỷ, giảm 33% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 231,15 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 231,73 tỷ đồng - giảm gần 40% so với cùng kỳ. EPS đạt 879 đồng.

Theo REE, tổng lợi nhuận sau thuế quý 1/2014 giảm 39,92% so với cùng kỳ năm 2013, chủ yếu là do lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết giảm 202,84 tỷ đồng tương ứng giảm 73,88%. Nguyên nhân là do quý 1/2013, việc hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu kỳ đầu tiên cho các công ty liên kết mới là Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC), Công ty Cổ phần Than Đèo Nai (mã TDN), Công ty Cổ phần Than Núi Béo (mã NBC) đã mang lại lợi nhuận đột biến cho khoản đầu tư vào công ty liên kết.

Trong khi đó, trong quý 1/2014 công ty có ghi nhận khoản thu nhập bất thường 52 tỷ từ việc thay đổi hình thức thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2013 mà công ty đã ghi nhận chi phí trong năm 2013 sang cổ phiếu ESOP theo nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 28/3/2014.

Tính đến hết ngày 31/1/2014, tiền và các khoản tương đương của REE giảm hơn 183 tỷ xuống còn 352,36 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cũng giảm gần 244 tỷ đồng còn 1.109,8 tỷ đồng.