10:11 09/05/2013

Quý 1, Sacombank báo lãi hợp nhất hơn 675 tỷ đồng

Hà Anh

Quý 1, lợi nhuận trước thuế của STB đạt 893 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 675,742 tỷ đồng và EPS đạt 694 đồng

Diễn biến giá cổ phiếu STB trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu STB trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB-HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2013.

Theo đó, trong quý 1/2013 thu nhập thuần từ lãi của STB đạt 1.811 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động kinh vụ đạt 233,883 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 82,725 tỷ đồng; lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh đạt 19,5 tỷ đồng; lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 15,4 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro tín dụng trong quý 1/2013 đạt hơn 1.100 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 893 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 675,742 tỷ đồng, EPS đạt 694 đồng.

Năm 2013, STB dự kiến tổng tài sản đạt 172.000 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 24.944 tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy động đạt 143.800 tỷ đồng; tổng dư nợ tín dụng đạt 108.650 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 2.800 tỷ đồng; kiểm soát tỷ lệ nợ xấu không quá 3% và tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu đạt trên 9%.

Được biết, STB chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 14%/cổ phiếu từ lợi nhuận năm 2011 và chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu từ lợi nhuận năm 2012. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 22/5/2013.