07:44 20/04/2012

Quý 1, SBS báo lỗ gần 660 tỷ đồng

Hà Anh

Quý 1/2012, SBS báo lợi nhuận sau thuế lỗ 659,5 tỷ đồng nhưng cuối quý công ty có hơn 637 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng

Diễn biến giá cổ phiếu SBS trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu SBS trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Thương Tín (mã SBS-HSX) công bố kết quả kinh doanh công ty mẹ trong quý 1/2012.

Theo đó, doanh thu quý 1/2012 của SBS đạt 2,2 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 355,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu môi giới đạt 8 tỷ đồng; doanh thu tự doanh lỗ gần 13 tỷ đồng; doanh thu khác đạt 6,8 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 29,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, chi phí hoạt động kinh doanh quý này của SBS lên tới hơn 920 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Mặc dù có khoản thu nhập khác tăng đột biến và đạt hơn 525 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận trước thuế của SBS trong quý 1/2012 lỗ hơn 570 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lỗ 659,5 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm tới 1.740 tỷ đồng từ 2.229 tỷ xuống còn 489 tỷ đồng vào cuối quý 1/2012. Khoản nợ ngắn hạn cũng giảm 1.825 tỷ đồng, từ 2.740 tỷ đầu năm xuống còn 915 tỷ đồng vào cuối quý 1/2012.

Cuối quý 1/2012, SBS có hơn 637 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.