15:05 25/04/2011

Quý 1, TYA lỗ hơn 15 tỷ đồng do trích lập tổn thất tỷ giá

Hà Anh

TYA phải trích lập tổn thất tỷ giá hối đoái khoảng 54,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế quý 1/2011 của công ty lỗ hơn 15 tỷ đồng

TYA dự kiến lãi 25,75 tỷ đồng trong năm 2011.
TYA dự kiến lãi 25,75 tỷ đồng trong năm 2011.
Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (mã TYA-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 1 và giải trình nguyên nhân quý 1/2011 lỗ hơn 15 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 1/2011 đạt 350,45 tỷ đồng, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 46,05 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -16,05 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -15,05 tỷ đồng.

Trong khi đó, doanh thu thuần quý 1/2010 đạt 230,61 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế -132,62 triệu đồng.

TYA cho biết, doanh thu bán hàng quý 1/2011 tăng 51,97% so với cùng kỳ năm 2010 (230,61 tỷ đồng); lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh quý 1 đạt 46,054 tỷ đồng, tăng 87,06% so với cùng kỳ năm trước (24,62 tỷ đồng), nhưng chi phí khác như chi phí bán hàng khoảng 4,6 tỷ đồng, chi phí quản lý khoảng 5,7 tỷ đồng chênh lệch không nhiều so với cùng kỳ năm 2010.

Dòng tiền trượt giá khoảng 9,3% vào ngày 11/2/2011 (từ 18.932 đồng quy đổi 1 USD lên đến 20,673 đồng quy đổi 1 USD) khiến công ty phải trích lập tổn thất tỷ giá hối đoái khoảng 54,7 tỷ đồng ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế quý 1/2011 của công ty lỗ hơn 15 tỷ đồng.

Trước đó, Hội đồng Quản trị công ty thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 với tổng doanh thu đạt 1.271,156 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 145,82 tỷ đồng; lợi nhuận trước & sau thuế lần lượt đạt 29,44 và 25,75 tỷ đồng.

Ngày 27/4, công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 tại Hội Đài Thương, Số 1, Đường số 16A, KCN Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.