07:30 22/07/2015

Quý 2, Chứng khoán Bản Việt báo lãi tăng vọt

Hà Anh

Quý 2, VCSC báo lãi đạt 135 tỷ, tăng 240% so với cùng kỳ, lũy kế 6 tháng 165,7 tỷ đồng, tăng gần 130% so với cùng kỳ

Giao dịch tại VCSC.<br>
Giao dịch tại VCSC.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2015.

Theo đó, doanh thu quý 2/2015 đạt 254,5 tỷ đồng, tăng 55,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu từ hoat động môi giới tăng hơn 142% đạt gần 172 tỷ; doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn giảm hơn 45% đạt 22,3 tỷ đồng; doanh thu tư vấn giảm gần 80% đạt 9,3 tỷ; doanh thu khác tăng hơn 666% từ 6,6 tỷ lên 50,6 tỷ đồng.

Cũng trong quý 2, chi phí hoạt động kinh doanh giảm hơn 37% còn 65,6 tỷ, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 49% lên 18,4%. Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 135 tỷ, tăng 240% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, doanh thu của VCSC đạt 386 tỷ, tăng 40,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 165,7 tỷ đồng, tăng gần 130% so với cùng kỳ.

Theo VCSC, lợi nhuận sau thuế quý 2 của công ty tăng 240% so với cùng kỳ chủ yếu đến từ hoạt động môi giới. Cụ thể: thị phần môi giới của VCSC tại HOSE tiếp tục gia tăng, đạt 8% thị phần và đứng vị trí thứ 3. Bên cạnh đó, VCSC vươn lên vị trí thứ 1 ở sàn Upcom với thị phần chiếm 16%.