16:45 02/07/2015

Quý 2, SSI lại dẫn đầu thị phần môi giới trên HOSE

Hà Anh

Tổng thị phần môi giới cổ phiếu của 10 công ty hàng đầu trên HOSE trong quý 2/2015 chiếm 65,16% toàn thị trường

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM công bố thị phần giá trị giao 
dịch môi giới quý 2/2015 của 10 công ty chứng khoán hàng đầu tại HOSE.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM công bố thị phần giá trị giao dịch môi giới quý 2/2015 của 10 công ty chứng khoán hàng đầu tại HOSE.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) công bố thị phần giá trị giao dịch môi giới quý 2/2015 của 10 công ty chứng khoán hàng đầu tại HOSE.

Theo đó, tổng thị phần môi giới cổ phiếu của 10 công ty hàng đầu trên HOSE trong quý 2/2015 chiếm 65,16% toàn thị trường, tăng 0,91% thị phần toàn thị trường của quý 1/2015.

Cụ thể, về giá trị giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, vị trí thứ 1 và 2 vẫn được giữ nguyên như trong quý 1/2015 với vị trí số 1 thuộc về Công ty Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE), chiếm thị phần 13,52% - tăng thêm 1,3% so với quý 1.

Đứng thứ 2 là Công ty Chứng khoán Tp.HCM (mã HCM-HOSE) chiếm 11,24%, và đứng thứ 3 là Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) với gần 8%.

Công ty Chứng khoán VNDirect (mã VND) và Công ty Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (mã SHS) đã hoán đổi vị trí cho nhau. SHS đứng ở vị trí thứ 4 với 5,72% và VNDirect đã lui về vị trí thứ 5 với 5,57%.

Các vị trí tiếp theo là ACBS (4,66%), MBS (4,31%), FPTS (4,16%), BVSC (4%) và BSC (3,99%).

Ở thị phần môi giới trái phiếu trong quý 2/2015, có 5 công ty chứng khoán tham gia môi giới trái phiếu, giảm 1 công ty so với quý 1/2015 với vị trí đứng đầu là SSI với 85,01% thị phần.

Tiếp theo là BVSC (6,94%), VNDS (4,02%), VCSC (4,02%) và BSC (0,01%).