10:44 17/08/2012

Quý 2, SSI lãi hợp nhất trên 69 tỷ đồng

Hòa Bình

Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ SSI đạt trên 69 tỷ đồng trong quý 2, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái

Tính chung 6 tháng đầu năm nay, doanh thu của SSI đạt trên 395 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt trên 254 tỷ đồng.
Tính chung 6 tháng đầu năm nay, doanh thu của SSI đạt trên 395 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt trên 254 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2012.

Theo đó, trong quý 2, doanh thu của SSI đạt gần 231 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 245 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Trong cơ cấu nguồn thu, doanh thu khác của SSI đạt trên 109 tỷ đồng, doanh thu đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt trên 69 tỷ đồng, doanh thu môi giới đạt 36,6 tỷ đồng, các mảng có phát sinh doanh thu còn lại đều đạt dưới 6 tỷ đồng.

Lợi nhuận từ các công ty liên kết của SSI đạt trên 29 tỷ đồng trong quý 2.

Cũng trong quý 2, chi phí hoạt động kinh doanh của SSI trên 202 tỷ đồng, trong đó trích lập dự phòng gần 80 tỷ đồng.

Như vậy, lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ SSI đạt trên 69 tỷ đồng trong quý 2, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 6 tháng đầu năm nay, doanh thu của SSI đạt trên 395 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt trên 254 tỷ đồng.