16:44 18/10/2012

Quý 3, Chứng khoán VPBank báo lỗ hơn 17 tỷ đồng

Hà Anh

Lũy kế 9 tháng năm 2012, lợi nhuận sau thuế của VPBS đạt 11,4 tỷ đồng, giảm 69,5% so với cùng kỳ

Giao dịch tại VPBS.<br>
Giao dịch tại VPBS.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thịnh Vượng (VPBS) công bố kết quả kinh doanh quý 3 và giải trình lợi nhuận trước thuế quý giảm 189% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, doanh thu quý 3 của VPBS đạt 148,7 tỷ đồng, giảm 9,4% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu môi giới đạt 3,7 tỷ đồng; doanh thu đầu tư chứng khoán góp vốn đạt hơn 90 tỷ đồng; doanh thu khác đạt 53,7 tỷ đồng.

Trong quý 3, chi phí hoạt động kinh doanh là 166 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp là trên 7 tỷ đồng.

Kết quả, VPBS lỗ 17,2 tỷ đồng trong quý 3/2012, cùng kỳ lãi 9,12 tỷ đồng, tương ứng giảm 189%.

VPBS cho biết, trong quý 3/2012, thị trường chứng khoán có những biến động phức tạp và có ảnh hường xấu đến tâm lý nhà đầu tư, dẫn đến hoạt động giao dịch của nhà đầu tư giảm, đầu tư gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, chi phí hoạt động kinh doanh quý 3 tăng 11,09% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng năm 2012, doanh thu của VPBS đạt 511,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 20,2 tỷ đồng, giảm 1/2 so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 11,4 tỷ đồng, giảm 69,5% so với cùng kỳ.