07:22 21/10/2013

Quý 3, công ty mẹ SSI báo lãi hơn 311 tỷ đồng

Hà Anh

Lợi nhuận trước thuế trong quý 3 của SSI đạt 62,89 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 311,36 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu SSI trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu SSI trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2013 của công ty mẹ.

Theo đó, doanh thu thuần quý 3 của SSI đạt gần 182 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 554,58 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế trong quý 3 đạt 62,89 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 311,36 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 3/2013 đạt 52,6 tỷ đồng và lũy kế 9 tháng năm 2013 đạt 252,3 tỷ đồng.

SSI cho biết, lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 62,89 tỷ đồng, trong đó đã có 51,37 tỷ đồng là chi phí dự phòng giảm giá chứng khoán của ELC, GIL, LAF và đã có 11,55 tỷ đồng cổ tức nhận trong kỳ của VFG, NSC và SSC.

Các khoản này sẽ không được tính vào kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2013 của SSI do các công ty này là công ty liên kết và sẽ được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính hợp nhất của SSI.

Được biết, trong quý 3/2013, SSI đứng thứ 2 với 9,72% thị phần trên HOSE và đứng thứ 4 với 6,12% thị phần trên HNX.