08:07 15/11/2012

Quý 3, KDC báo lãi hợp nhất 318 tỷ đồng

Hà Anh

Quý 3, KDC lãi sau thuế 318 tỷ đồng, tăng 42,8% so với cùng kỳ năm 2011

Diễn biến giá cổ phiếu KDC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu KDC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Tập đoàn Kinh Đô (mã KDC-HOSE) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng năm 2012.

Theo đó, trong quý 3, doanh thu thuần của KDC đạt hơn 1.668 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ 2011 (1.525 tỷ đồng); lợi nhuận sau thế đạt 318 tỷ đồng, tăng 42,8% so với cùng kỳ năm 2011 (222,7 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng năm 2012, doanh thu thuần của KDC đạt 3.217 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2011 (3.037 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 311 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm ngoái (254,5 tỷ đồng).

Mới đây, Công ty Cổ phần Kinh Đô Bình Dương, công ty con của KDC, đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu KDC qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 15/11/2012 đến ngày 15/12/2012. Nếu giao dịch thành công, Kinh Đô Bình Dương sẽ nắm giữ 13,4 triệu cổ phiếu của KDC, chiếm tỷ lệ 8,38% vốn điều lệ.

Được biết, KDC sở hữu 99,8% vốn cổ phần trong Kinh Đô Bình Dương. Hoạt động chính của Kinh Đô Bình Dương là chế biến nông sản thực phẩm, sản xuất kẹp, nước tinh khiết, nước ép trái cây, mua bán nông sản thực phẩm, công nghệ và vải sợi.