07:02 30/10/2014

Quý 3, Nhiệt Điện Phả Lại lãi hơn 339 tỷ đồng

Hà Anh

Quý 3, PPC lãi 339,64 tỷ đồng - tăng 238,7% so với cùng kỳ, lũy kế đạt 498,69 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu PPC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PPC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) công bố báo cáo tài chính quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2014.

Theo đó, doanh thu thuần quý 3 đạt 1.365,75 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 339,64 tỷ đồng, tăng 238,7% so với cùng kỳ (100,29 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng năm 2014, doanh thu thuần của PPC đạt 5.642,33 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 498,69 tỷ đồng, giảm 64,4% so với cùng kỳ (1.402,65 tỷ đồng).

Theo PPC, hợp đồng mua bán điện năm 2014 giữa PPC và công ty mua bán điện vẫn chưa được ký kết. Giá bán điện được ghi nhận theo Nghị quyết số 593/NQ-HĐQV của EVN về giá bán điện thuộc các tổng công ty phát điện.

Mặt khác, sản lượng điện sản xuất trong quý 3/2014 thấp hơn cùng kỳ, chi phí sản xuất điện lại tăng do giá than tăng, doanh thu của công ty mẹ từ thị trường điện thấp hơn so với cùng kỳ năm 2013.

Về hoạt động kinh doanh tài chính trong quý 3/2014, công ty mẹ phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá sau khi đánh giá lại tỷ giá của khoản nợ vay có nguồn gốc ngoại tệ với giá trị lãi tỷ giá là 413,33 tỷ đồng (quý 3/2013 chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ của công ty lỗ 46,3 tỷ đồng).

Lợi nhuận từ các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn quý 3/2014 của công ty mẹ giảm so với cùng kỳ do doanh thu các khoản đầu tư tài chính (lãi suất tiền gửi) của công ty mẹ giảm so với cùng kỳ. Ngoài ra, hoạt động khác của công ty trong quý 3 này lỗ 0,8 tỷ và trong quý, PPC đã nộp truy thu thuế là 48,6 tỷ đồng.

Về tình hình công nợ, PPC cho biết số dư nợ vay của Công ty mẹ theo hợp đồng vay dài hạn của EVN (vay lại Hợp đồng vay vốn của JBIC) đến thời điểm 30/9/2014 còn lại là 25,06 tỷ Yên. Tỷ giá VNĐ/JPY của Vietcombank ngày 30/9/2014 là 192,97 đồng/JPY, giảm mạnh với mức 209,46 đồng/JPY ngày 30/6/2014 và giảm so với 199,64 VND/JPY tại cuối năm 2013.