15:33 14/11/2012

Quý 3, PPC báo lỗ hợp nhất 120 tỷ đồng

Hà Anh

Quý 3, PPC lỗ 120,14 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng PPC lãi 77 tỷ đồng, giảm 72,5% so với cùng kỳ

Diễn biến giá cổ phiếu PPC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PPC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả lại (mã PPC-HOSE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2012.

Theo đó, doanh thu quý 3 của PPC đạt 686,6 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước (605 tỷ đồng). Chi phí tài chính trong quý của PPC tăng đột biến từ gần 99 tỷ đồng của quý 3 năm 2011 lên tới hơn 251 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế  quý 3 lỗ trên 120 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của PPC đạt 2.886 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi phí tài chính trong 9 tháng là 703 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ (241 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 77 tỷ đồng, giảm 72,5% so với cùng kỳ (280,5 tỷ đồng).

PPC cho biết kết quả sản xuất điện đến 30/9 đạt sản lượng là 4,004 tỷ kWh, bằng 68,78% kế hoạch năm, sản lượng bán cho EVN đạt 3,607 tỷ kWh bằng 68,67% kế hoạch năm; sản lượng điện sản xuất thấp hơn cùng kỳ năm 2011. Sản lượng điện sản xuất thấp chủ yếu do hệ thống điện quốc gia chỉ huy động phát với sông suất thấp, một số tổ phải dừng và thực hiện ở trạng thái dự phòng, đây cũng là nguyên chính làm cho lợi nhuận quý 3 bị lỗ.

Theo PPC nguyên nhân chính làm cho kết quả kinh doanh quý 3/2012 thấp hơn so với cùng kỳ là do sản lượng điện sản xuất và tiêu thụ trong kỳ thấp do yêu cầu hệ thống điện chỉ duy trì phát với công suất thấp cho 2 tổ máy (số 3 và 5), các tổ máy 2 và 4 đang tiến hành  đại tu và dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2012, tuy nhiên do yêu cầu của hệ thống các tổ máy còn lại chưa được huy động do nguồn điện hiện đang thừa so với nhu cầu.

Mặt khác, công ty thực hiện phân bổ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện năm 2011 là 160 tỷ đồng vào chi phí quý 3/2012 dẫn đến tổng chi phí chênh lệch tỷ giá đã phân bổ trong 9 tháng năm 2012 là 480 tỷ đồng.

Về nợ dài hạn, quý 3/2012, PPC đã thanh toán trả nợ gốc theo định kỳ là 928,37 triệu JPY; số dư nợ vay của hợp đồng dài hạn của EVN (vay lại hợp đồng vay vốn JBIC) đến thời điểm 30/9 còn lại là 28,78 tỷ JPY. Tỷ giá VND/JPY tại ngày 22/10 do Ngân hàng Nhà nước thông báo là 262,58 VND/JPY, giảm 4,09 đồng so với ngày 31/12/2012 và căn cứ theo quy định hiện hành của Nhà nước chênh lệch tỷ giá sẽ được xác định tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm. Do đó, công ty tạm thời chưa thực hiện xác định chênh lệch tỷ giá tại thời điểm hiện tại.