10:50 16/10/2012

Quý 3, REE ước lãi 98 tỷ đồng

Hà Anh

Sau 9 tháng, công ty ước hoàn thành 77% kế hoạch doanh thu và 86% kế hoạch lợi nhuận trước thuế

Diễn biến giá cổ phiếu REE trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu REE trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) công bố ước tính kết quả kinh doanh quý 3 năm 2012 của nhóm công ty.

Theo đó, doanh thu thuần quý 3 ước đạt 584,5 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2012 đạt 1.768 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch cả năm (2.284 tỷ đồng).

Lợi nhuận trước thuế quý 3 của REE ước đạt 97,77 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 629 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch cả năm (730 tỷ đồng).

REE cho biết, số liệu này đã trích lập dự phòng, nhưng chưa loại trừ doanh thu nội bộ và lợi nhuận từ công ty liên doanh - liên kết.

Lúc 10h48 ngày 16/10, giá cổ phiếu REE đang giao dịch ở mức 15.300 đồng/cổ phiếu.