08:31 05/10/2011

Quý 3: SSI tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới trên HSX

Hà Anh

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa công bố thị phần giá trị giao dịch môi giới quý 3/2011 của Top 10 Công ty Chứng khoán

Diễn biến giá cổ phiếu SSI trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu SSI trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa công bố thị phần giá trị giao dịch môi giới quý 3/2011 của Top 10 Công ty Chứng khoán.

Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ với 15,81% thị phần, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) giữ nguyên vị trí thứ 2 với 8,71%. Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS) từ vị trí thứ 5 trong quý 2 lên vị trí thứ 3 với 8,32% thị phần;

Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) giữ nguyên vị trí thứ 4 với 4,72% thị phần; Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCS) từ vị trí thứ 7 trong quý 2 lên vị trí thứ 5 với 4,63% thị phần;

Công ty Cổ phần Chứng khoán KimEng Việt Nam (KEVS) từ vị trí thứ 9 trong quý 2 lên vị trí thứ 6 với 4,20% thị phần; Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) từ vị trí thứ 8 trong quý 2 lên vị trí thứ 7 với 3,40% thị phần.

Đáng chú ý là Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long (TLS) đứng thứ 3 trong quý 2 rơi xuống vị trí thứ 8 với 3,33% thị phần; Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) rơi từ vị trí thứ 6 trong quý 2 xuống vị trí thứ 9 với 3,28% và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agriseco) đứng thứ 10 với 2,66 thị phần thay cho Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) với 2,56% thị phần trong quý 2.

Trong quý 3, chỉ có 5 công ty tham gia môi giới trái phiếu trong đó SSI chiếm 90,6% thị phần thay cho Công ty TNHH Chứng khoán Habubank (HBBS) trong quý 2 và Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng (GLS) chiếm 9,1921% thị phần.

Các vị trí tiếp theo thuộc về Công ty Cổ phần  Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) với 0,1819% thị phần; Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) với 0,0008% thị phần và Công ty Cổ phần Chứng khoán SME (SMES) với 0,0003% thị phần.