06:50 17/01/2014

Quý 4, ACBS báo lỗ gần 130 tỷ đồng

Hà Anh

Tính chung cả năm 2013, doanh thu của ACBS đạt hơn 460 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 103 tỷ đồng

Giao dịch trên ACBS.<br>
Giao dịch trên ACBS.<br>
Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2013.

Theo đó, doanh thu quý 4/2013 của ACBS đạt hơn 71 tỷ đồng, giảm 74% cùng kỳ năm trước, trong đó, doanh thu môi giới đạt gần 24 tỷ.

Trong quý 4, chi phí hoạt động của ACBS là 182 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp là 18,5 tỷ đồng, đều giảm 40% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên chi phí này đã vượt quá doanh thu làm cho ACBS lỗ gần 130 tỷ đồng.

Tính chung cả năm 2013, doanh thu của ACBS đạt hơn 460 tỷ đồng, giảm 33% cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt gần 103 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 90 tỷ, giảm 2% cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm 31/12/2013, tiền và tương đương tiền của ACBS chỉ đạt 171 tỷ, giảm gần 1.340 tỷ đồng so với đầu năm, trong năm 2013 ACBS đã trả nợ dài hạn 1.000 tỷ đồng; nợ ngắn hạn cũng giảm từ 700 tỷ hồi đầu năm xuống còn 500 tỷ cuối năm.

Trong năm 2013, ACBS đã bán hơn 5,3 triệu cổ phiếu EIB, bán hết hơn 18,4 triệu cổ phần tại KienLong Bank, bán 9,6 triệu cổ phiếu Xi măng Hà Tiên; bán 2 triệu cổ phiếu của Công ty hàng không Đông Dương và đã bán 3,2 triệu cổ phiếu Saigon Postel.

Được biết, trong quý 4/2013, ACBS đứng thứ 4 trong Top 10 công ty chứng khoán môi giới cổ phiếu thị trường niêm yết lớn nhất trên HOSE với 6,37% và tính chung cả năm 2013, ACBS đứng vị trí thứ 4 với 6,53%.