14:14 16/01/2013

Quý 4, Chứng khoán ACB lỗ 61 tỷ đồng

Hà Anh

Quý 4, ACBS lỗ 61 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 91,7 tỷ đồng, giảm 54,3 tỷ đồng so với năm trước (200,67 tỷ đồng).

Quý 4, ACBS đứng thứ 3 với 7,76% thị phần môi giới cổ phiếu trên HOSE.<br>
Quý 4, ACBS đứng thứ 3 với 7,76% thị phần môi giới cổ phiếu trên HOSE.<br>
Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2012.

Theo đó, tổng doanh thu quý 4 của ACBS đạt 276,81 tỷ đồng, giảm 47,7% so với cùng kỳ (529,25 tỷ đồng). Trong đó hoạt động môi giới chứng khoán đạt 13,87 tỷ đồng; doanh thu hoạt động đầu tư, góp vốn đạt 232,46 tỷ đồng; doanh thu khác đạt 29,23 tỷ đồng.

Trong quý 4, chi phí hoạt động kinh doanh lên tới 307,26 tỷ đồng, chi phí quản lý là 30,21 tỷ đồng. Do đó, quý 4 ACBS lỗ gần 61 tỷ đồng.

Tính chung cả năm, tổng doanh thu của ACBS đạt 687 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng (730,21 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt gần 104 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 91,7 tỷ đồng - giảm mạnh so với mức lãi 200,67 tỷ đồng của năm 2011.

Tính đến cuối năm 2012, tiền và các khoản tương đương tiền của ACBS tăng mạnh từ 629,44 tỷ đồng hồi đầu năm lên gần 1.510 tỷ đồng; Đầu tư dài hạn khác giảm mạnh từ 1.991 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 609 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2012, ACBS đã thoái toàn bộ vốn tại DaiABank (33,55 triệu cổ phiếu), Eximbank (57,8 triệu cổ phiếu), Techcombank (11 triệu cổ phiếu), DongABank (1,139 triệu cổ phiếu); VietABank (14,65 triệu cổ phiếu).

Hiện, ACBS đang nắm giữ hơn 9 triệu cổ phiếu Vietcombank và 18,4 triệu cổ phiếu Kienlong Bank.