17:00 16/01/2013

Quý 4, Chứng khoán BIDV lỗ hơn 26 tỷ đồng

Hà Anh

Quý 4, BSI lỗ 26,19 tỷ đồng, lũy kế năm 2012, công ty lãi 21,3 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu BSI trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu BSI trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BSI-HOSE) công bố báo cáo tài chính quý 4 và lũy kế năm 2012.

Theo đó, doanh thu quý 4 của BSI đạt 29,8 tỷ đồng, giảm 48,25% so với cùng kỳ năm trước (57,68 tỷ đồng); Chi phí hoạt động kinh doanh là 52,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lỗ 26,19 tỷ đồng, từ mức lỗ 79,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

BSI cho biết, nguyên nhân quý 4 công ty lỗ hơn 26 tỷ đồng là do thị trường vốn quý 4/2012 tiếp tục khó khăn. Tuy nhiên lợi nhuận quý 4 của công ty đã giảm lỗ so với cùng kỳ năm 2011 là hơn 167% trong đó, doanh thu quý 4 giảm gần 50% so với cùng kỳ.

Mặt khác, chi phí hoạt động kinh doanh năm 2012 giảm hơn 60% so với quý 4/2011. Trong đó, chi phí trích lập dự phòng dự phòng bổ sung quý 4/2012 là 18,8 tỷ đồng, giảm 74% so với cùng kỳ là 73,8 tỷ đồng;...

Lũy kế năm 2012, doanh thu của BSI đạt 221 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước (197,5 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 21,3 tỷ đồng, trong khi năm trước công ty lỗ 208,4 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2012, tiền và các khoản tương đương tiền của BSI giảm mạnh từ 2.075 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 469,4 tỷ đồng. Tổng cộng tài sản giảm từ 3.161 tỷ đồng xuống còn 1.308 tỷ đồng. Lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2012 của BSI là gần 188 tỷ đồng.