21:18 15/01/2013

Quý 4, Công ty mẹ HLG báo lỗ hơn 12 tỷ đồng

Hà Anh

Quý 4/2012, công ty mẹ HLG lỗ hơn 12 tỷ đồng do giá xuất khẩu thuỷ sản không tăng làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty

Diễn biến giá cổ phiếu HLG trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu HLG trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (mã HLG-HOSE) thông báo giải trình kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012 của riêng công ty mẹ.

Theo đó, quý 4 năm 2012, công ty mẹ Hoàng Long lỗ 12,19 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ công ty báo lãi 3,15 tỷ đồng. Tuy nhiên, HLG chưa công bố chi tiết báo cáo tài chính.

HLG cho biết, sự sụt giảm mạnh lợi nhuận một phần do giá cả về nguyên liệu để sản xuất thức ăn thuỷ sản tăng mạnh nên giá thành sản phẩm tăng, chi phí lãi vay có giảm nhưng vẫn còn cao. Mặt khác, giá xuất khẩu thuỷ sản không tăng làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty.

Trước đó, Hội đồng Quản trị HLG thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp vào Công ty Cổ phần Hoàng Long Me Kong tại ngày 31/12/2012 với số tiền là 38,916 USD nhằm thực hiện chương trình tái cấu trúc doanh nghiệp.