09:18 18/01/2012

Quý 4, công ty mẹ SCR báo lỗ gần 40 tỷ đồng

Mai Anh

Năm 2011, doanh thu thuần của SCR đạt 532 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ đồng, giảm 83% so với năm trước (485,5 tỷ đồng).

Diễn biến giá cổ phiếu SCR trong 3 tháng qua. Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu SCR trong 3 tháng qua. Nguồn: HNX.
Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Thương Tín - Sacomreal (mã SCR-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2011 của Công ty mẹ.

Theo đó, doanh thu thuần quý 4 đạt 86 tỷ đồng, giảm gần 1/2 so với cùng kỳ năm 2010 (gần 160 tỷ đồng); lợi nhuận gộp đạt gần 10 tỷ đồng, giảm tới 78% so với cùng kỳ (45 tỷ đồng).

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trong quý 4 lỗ gần 43 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ hơn 90 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trong quý 4/2011, SCR lỗ gần 40 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước công ty lỗ gần 14 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2011, doanh thu thuần của SCR đạt 532 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với năm 2010 (1.092 tỷ đồng); Lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ đồng, giảm 83% so với năm trước (485,5 tỷ đồng).

Tính đến ngày 31/12/2011, tiền của SCR đạt 27 tỷ đồng, giảm mạnh so với đầu năm 910 tỷ đồng; đầu tư tài chính ngắn hạn là 1.109, 7 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu kỳ (1.085 tỷ đồng); các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 1.143 tỷ đồng dự phòng là 9,5 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm (1.446 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 14,5 tỷ đồng.