23:33 21/01/2014

Quý 4, Công ty mẹ SSI báo lãi tăng 18% so với cùng kỳ

Hà Anh

Quý 4, công ty mẹ SSI báo lãi gần 120 tỷ và cả năm lãi 372 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ 2012

Diễn biến giá cổ phiếu SSI trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu SSI trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý 4 và cả năm 2013.

Theo đó, doanh thu quý 4/2013 của SSI đạt hơn 251 tỷ đồng, trong đó doanh thu môi giới đạt gần 41 tỷ đồng, doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán góp vốn đạt 127 tỷ đồng, doanh thu tư vấn giảm 74% đạt hơn 15 tỷ đồng,...

Trong quý 4, chi phí quản lý doanh nghiệp của SSI giảm 88% so với cùng kỳ còn hơn 3 tỷ, lợi nhuận khác của SSI tăng mạnh từ gần 55 triệu của quý 4/2012 lên hơn 11 tỷ đồng quý 4 năm 2013. Lợi nhuận sau thuế quý 4/2013 của SSI đạt gần 120 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Cả năm 2013, doanh thu của SSI đạt 805 tỷ đồng, trong đó, doanh thu môi giới đạt 138 tỷ đồng, doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 295 tỷ đồng, doanh thu tư vấn đạt gần 29 tỷ đồng, doanh thu khác đạt 338 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2013 đạt 372 tỷ đồng.

SSI cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 4 của công ty mẹ đạt gần 120 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ chủ yếu là do doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán tăng hơn 22 tỷ, tăng 119,81% vì khối lượng giao dịch và thị giá chứng khoán tăng.

Mặt khác, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 28 tỷ đồng, tương ứng 88,15% chủ yếu là vì quý 4/2013 không phải trích lập dự phòng phải thu trái phiếu Vinashin. Ngoài ra, trong kỳ công ty đã nhận được hơn 35,4 tỷ đồng lợi nhuận nhuận về từ Công ty TNHH quản lý quỹ SSI.

Được biết, trong quý 4 và cả năm 2013, SSI đứng vị trí thứ 2 trong top 10 thị phần giá trị giao dịch môi giới trên HOSE lần lượt là 10,55% và 10,63%.