08:27 24/10/2011

Quý 4, DRC ước lãi hơn 30 tỷ đồng

Minh Hà

9 tháng, DRC báo lợi nhuận trước và sau thuế đạt 184,8 và 136,6 tỷ đồng, bằng 92,4% kế hoạch năm

Diễn biến giá cổ phiếu DRC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu DRC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HSX) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng và kế hoạch kinh doanh cho quý 4/2011 (số liệu chưa kiểm toán).

Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 628,4 tỷ đồng, bằng 69% kế hoạch năm; doanh thu đạt 2.009.7 tỷ đồng, bằng 85,5% kế hoạch; lợi nhuận trước và sau thuế đạt 184,8 và 136,6 tỷ đồng, bằng 92,4% kế hoạch năm.

Quý 4, công ty đặt mục tiêu với giá trị sản xuất công nghiệp đạt 211,6 tỷ đồng, cả năm đạt 840 tỷ đồng, doanh thu đạt 650,3 tỷ đồng, cả năm đạt 2.660 tỷ đồng; lợi nhuận trước đạt 40,2 tỷ đồng, cả năm đạt 225 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 30,15 tỷ đồng, cả năm đạt 168,75 tỷ đồng.

Về dự án di dời Xí nghiệp săm lốp - xe đạp - xe máy: Hội đồng Quản trị yêu cầu khẩn trương hoàn thành các hạng mục cuối cùng, kết thúc  trong tháng 10 và thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán trong năm 2011;

Về dự án di dời Xí nghiệp săm lốp ôtô: để đảm bảo thời hạn bàn giao mặt bằng còn lại cho thành phố vào cuối tháng 6/2013, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban quản lý dự án gấp rút hoàn thành tất cả các thủ tục cần thiết để nhanh chóng triển khai dự án.

Về dự án Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial công suất 600.000 tấn/năm: Việc thực hiện chậm tiến độ 1,5 tháng có nguyên nhân khách quan và chủ quan của nhà thầu. Hội đồng Quản trị yêu cầu ban quản lý dự án có biện pháp buộc nhà thầu thực hiện bù tiến độ cùng với các giải hành chính, kinh tế phù hợp với Hợp đồng kinh tế đã kỳ kết giữa hai bên.

Năm 2011, DRC đặt kế hoạch với các chỉ tiêu cơ bản như: giá trị sản xuất cơ bản đạt 886 tỷ đồng, doanh thu đạt 2.350 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 200 tỷ đồng và 150 tỷ đồng.