17:05 07/11/2012

Quỹ Amersham đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu VNM

Hà Anh

Nếu giao dịch thành công, số cổ phiếu Amersham Industries Limited sẽ nắm giữ là 11.081.140 cổ phiếu, chiếm 1,99% vốn điều lệ.

Diễn biến giá cổ phiếu VNM trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu VNM trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk (mã VNM-HOSE) thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ.

Theo đó, tổ chức Amersham Industries Limited đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu VNM từ 12/11 đến 12/12. Giao dịch được chuyển khoản qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). Mục đích giao dịch là cơ cấu danh mục đầu tư.

Hiện, Amersham Industries Limited nắm 2,35% cổ phần Vinamilk, tương đương hơn 13.081.140 cổ phiếu VNM. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu sẽ nắm giữ là 11.081.140 cổ phiếu, chiếm 1,99% vốn điều lệ.

Đại diện được chỉ định của tổ chức Amersham Industries Limited tại Vinamilk là ông Lê Anh Minh. Ông Minh là thành viên Hội đồng Quản trị Vinamilk và không nắm giữ cổ phiếu VNM.

Được biết, cổ đông VNM thông qua phương án phát hành hơn 278 triệu cổ phiếu, tỷ lệ phát hành là 2:1. Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phần sẽ được trích từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối. Sau phát hành, quy mô vốn điều lệ của VNM sẽ tăng lên hơn 8.341 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu thuần của Vinamilk trong quý 3 tăng 16,2% từ 5.696 tỷ lên 6.619 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.395 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần Vinamilk đạt trên 19.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.171 tỷ đồng. EPS 9 tháng đạt 7.506 đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/11, giá cổ phiếu VNM đóng cửa ở mức 127.000 đồng/cổ phiếu.