14:22 03/01/2013

Quỹ Bảo Việt muốn thoái hết vốn tại VOS, TLG và SMC

Hà Anh

BVF thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ tại VOS, TLG và SMC

Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt (BVF) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ tại VOS, TLG và SMC.

Theo đó, BVF đăng ký bán hết 2,7 triệu cổ phiếu, chiếm 1,9% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (mã VOS-HOSE). BVF cũng đăng ký bán hết 542.102 cổ phiếu, chiếm 2,55% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG-HOSE).

Đồng thời, BVF muốn bán hết 660.000 cổ phiếu, chiếm 2,2% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại SMC (mã SMC-HOSE).

Các giao dịch dự kiến được thực hiện qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam với mục đích chuyển tên sở hữu chứng khoán. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 7/1/2013 đến ngày 5/2/2013.