12:37 29/03/2013

Quỹ Chứng khoán Bảo Việt "quyết" thoái hết vốn tại TTF

Hà Anh

Từ ngày 2/4 đến ngày 2/5, BVF1 tiếp tục đăng ký bán hết 263.713 cổ phiếu còn lại để cơ cấu danh mục đầu tư

Diễn biến giá cổ phiếu TTF trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu TTF trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (mã TTF-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đên cổ đông nội bộ Quỹ đầu tư Chứng khoán Bảo Việt (BVF1).

Theo đó, BVF1tiếp tục đăng ký bán hết 263.713 cổ phiếu còn lại để cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 2/4 đến ngày 2/5.

Trước đó, từ ngày 25/2 đến ngày 26/3, BVF1 đăng ký bán hết 1.962.073 cổ phiếu, nhưng chỉ bán được 1.698.360 cổ phiếu TTF, tương đương 4,31% vốn điều lệ do giá cổ phiếu không đạt kỳ vọng, giảm sở hữu từ 1.962.073 cổ phiếu xuống còn 263.713 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 4,98% xuống còn 0,67% vốn điều lệ TTF.

Hiện cổ phiếu TTF được giao dịch quanh mức 5.800 đồng/cổ phiếu.