17:21 28/12/2012

Quỹ Đầu tư Chứng khoán Liên Minh bị phạt 245 triệu đồng

Hà Anh

Ngày 28/12/2012, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1140/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Liên Minh Việt Nam.

Theo đó, Quỹ  Đầu tư Chứng khoán Liên Minh Việt Nam bị phạt 85 triệu đồng do công ty hoạt động không đúng nội dung quy định trong giấy phép; phạt tiền 60 triệu đồng do công ty báo cáo có nội dung sai lệch và phạt 100 triệu đồng do công ty thực hiện việc giao vốn của công ty cho các cá nhân là người có liên quan quản lý. Tổng cộng phạt tiền của Quỹ là 245 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Quỹ bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn tối đa 60 ngày theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 17 Nghị định 85/2010/NĐ-CP.

Quỹ có trụ sở chính đặt tại Tầng 10, Toà nhà Abacus, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, Tp.HCM.