19:24 02/11/2012

Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long bị phạt 40 triệu đồng

Hà Anh

Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long bị phạt 40 triệu đồng chậm báo cáo lý do không thực hiện giao dịch

Ngày 1/11, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 907/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long do có hành vi vi phạm quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, từ ngày 26/6 đến ngày 25/7, Quỹ Đầu tư tăng trưởng Việt Long (do Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Long quản lý), tổ chức có liên quan với ông Nguyễn Thúc Vinh, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã VDS), chậm báo cáo lý do không thực hiện giao dịch với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Do đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt tiền 40 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Long.