11:47 23/02/2011

Quỹ Đầu tư tăng trưởng ACB được chào bán 30 triệu chứng chỉ quỹ

Hà Anh

ACBGF có vốn điều lệ là 300 tỷ đồng, được chào bán 30 triệu chứng chỉ quỹ, mệnh giá 10.000 đồng

Ngày 22/2/2011, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 29/GCN-UBCK cho Quỹ Đầu tư tăng trưởng ACB (ACBGF).

Theo đó, ACBGF có vốn điều lệ là 300 tỷ đồng, được chào bán 30 triệu chứng chỉ quỹ, mệnh giá 10.000 đồng. Đây là loại hình quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng.

Công ty quản lý quỹ là Công ty TNHH một thành viên Quản lý quỹ Đầu tư ACB; Ngân hàng giám sát là Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam).
 
Công ty TNHH một thành viên Quản lý quỹ Đầu tư ACB, Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) và các bên liên quan phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán.