14:23 04/05/2012

Quy định giá cước dịch vụ truy cập Internet

Thủy Diệu

Dịch vụ truy nhập Internet có tốc độ tải thông tin xuống từ 256kb/s trở lên dự kiến sẽ có cước lưu lượng là 45 đồng/MB

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến cuối tháng 4/2012, số người sử dụng Internet tại Việt Nam là 32,2 triệu người.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến cuối tháng 4/2012, số người sử dụng Internet tại Việt Nam là 32,2 triệu người.
Dịch vụ truy nhập Internet có tốc độ tải thông tin xuống từ 256 kb/s trở lên tại nhà thuê bao dự kiến sẽ có giá cước thuê bao là 24.000 đồng/tháng, cước lưu lượng là 45 đồng/MB.

Đó là một trong những nội dung chính tại dự thảo Thông tư quy định về giá cước dịch vụ viễn thông công ích vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố lấy ý kiến.

Theo dự thảo, giá cước dịch vụ truy nhập Internet với tốc độ trên tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng, cước phục vụ do doanh nghiệp tự quy định nhưng tối đa không quá 455 đồng/ lần truy cập.

Ngoài ra, dự thảo này còn quy định, giá cước liên lạc dịch vụ điện thoại cố định mặt đất nội hạt là 200 đồng/phút, giá cước thuê bao tháng là 20.000 đồng/tháng hoặc 667 đồng/ngày.

Còn đối với dịch vụ viễn thông phổ cập, dự thảo quy định giá cước thuê bao tháng với dịch vụ điện thoại cố định mặt đất nội hạt là 20.000 đồng/tháng hoặc 667 đồng/ngày, còn cước liên lạc là 200 đồng/phút, phương thức tính cước là 01 phút + 01 phút.

Với dịch vụ viễn thông dùng riêng, như phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai của Nhà nước thì chi phí bảo dưỡng vận hành mạng viễn thông dùng riêng phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác tìm kiếm, cứu nạn, phòng, chống thiên tai theo định mức Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt.

Dự thảo này cũng quy định miễn cước đối với các dịch vụ viễn thông khẩn cấp cho người sử dụng; còn giá cước dịch vụ viễn thông khẩn cấp thanh toán cho doanh nghiệp viễn thông cung cấp là 415 đồng/phút.

Các mức giá cước nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.