07:37 04/01/2013

Quỹ Eastspring Investments bị phạt 125 triệu đồng

Hà Anh

Ngày 3/1/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Quản lý quỹ Eastspring Investments.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán phạt quỹ này là 125 triệu đồng do công ty cho tổ chức là người có liên quan vay vốn. Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu công ty chấp hành đúng quy định pháp luật về hoạt động của công ty quản lý quỹ theo quy định tại Khoản 7 Điều 19 Nghị định 85/2010/NĐ-CP.

Quỹ Eastspring Investments có trụ sở chính đặt tại tòa nhà trung tâm Sài Gòn, 37 Tôn Đức Thắng, quận 1, Tp.HCM.