08:12 16/07/2015

Quỹ ngoại chuyển nhượng hơn 45 triệu cổ phiếu

Hà Anh

VSD thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 3 triệu cổ phiếu FPT từ 6 nhà đầu tư ngoại sang 2 nhà đầu tư ngoại khác

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu FPT - Nguồn: HOSE.<br>
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu FPT - Nguồn: HOSE.<br>
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 3.000.000 cổ phiếu FPT từ 6 nhà đầu tư ngoại sang 2 nhà đầu tư ngoại khác.

Cụ thể, Vietnam Enterprise Investments Limited chuyển nhượng 418.429 cổ phiếu FPT cho Wasatch Frontier Emerging Small Countries Cit Fund.

Đồng thời, Vietnam Enterprise Investments Limited, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company, Amersham Industries Limited, Norges Bank và The CH/SE Asia Investment Holdings (Singapore) PTE. LTD chuyển nhượng 2.581.571 cổ phiếu FPT cho Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund.

Cùng ngày, VSD cũng cho biết Vietnam Infrastructure Investment Ltd, Vietnam Infrastructure Holding Ltd và Vietnam Infrastructure Stategic Ltd chuyển nhượng 42.405.809 cổ phiếu các loại cho bên nhận chuyển nhượng là Forum One - VCG Partners Vietnam Fund gồm các cổ phiếu như FPT, VNM, KBC, GAS, MBB, MWG, HPG, HSG, VCB, PVD.....

Ngày hiệu lực chuyển quyền là ngày 14/7/2015.

Được biết, FPT vừa được niêm yết bổ sung 51.835.723 cổ phiếu phát hành thêm với tổng giá trị niêm yết bổ sung lần này là hơn 500 tỷ đồng và giá trị vốn hóa bổ sung hơn 2.000 tỷ đồng. Đây là cổ phiểu phổ thông và ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực bắt đầu từ 13/7.