19:10 19/02/2013

Quỹ ngoại muốn bán 2 triệu cổ phiếu Vinamilk

Hà Anh

Grinling International Limited đăng ký bán 2.000.000 cổ phiếu với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư

Diễn biến giá cổ phiếu VNM trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu VNM trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã VNM-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Grinling International Limited.

Theo đó, Grinling International Limited đăng ký bán 2.000.000 cổ phiếu trong thời gian từ 22/2/2013 đến ngày 8/3/2013 với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Nếu giao dịch thành công, lượng cổ phiếu tổ chức này nắm giữ sẽ giảm từ 5.715.985 cổ phiếu xuống 3.715.985 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,69% xuống còn 0,45% vốn điều lệ. Phương thức giao dịch là giao dịch qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Việt Nam.

Được biết, kết thúc năm 2012, doanh thu thuần của VNM đạt 26.797 tỷ đồng, tăng 22,8% so với năm 2011 (21.821 tỷ đồng). Trong năm, doanh thu tài chính của công ty đạt 474 tỷ đồng; chi phí tài chính là 99 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 6.887 tỷ đồng và 5.786 tỷ đồng, tương ứng tăng 39,6% và 38,9% so với cùng kỳ. EPS năm 2012 đạt 6.940 đồng, tăng 36,6% so với cùng kỳ (5.082 đồng).

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/2, giá cổ phiếu VNM giảm 1.000 đồng, còn 101.000 đồng/cổ phiếu.