07:02 28/05/2014

Quỹ ngoại muốn bán tiếp cổ phiếu QCG

Hà Anh

VinaCapital Vietnam Fixed Income Limited muốn bán tiếp 1 triệu cổ phiếu QCG từ ngày 29/5 đến ngày 27/6

Diễn biến giá cổ phiếu QCG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu QCG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
VinaCapital Vietnam Fixed Income Ltd thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG-HOSE).

Theo đó, VinaCapital Vietnam Fixed Income Limited đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu QCG từ ngày 29/5 đến ngày 27/6 theo hình thức khớp lệnh và thỏa thuận nhằm cơ cấu danh mục.

Nếu giao dịch thành công, VinaCapital Vietnam Fixed Income Limited sẽ giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 2,15%, ứng với 2,72 triệu cổ phiếu. Trước đó, tổ chức này đã đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu QCG, tuy nhiên tổ chức này chỉ bán được 308.120 cổ phiếu.

Quỹ đầu tư nói trên có 2 đại diện tại Quốc Cường Gia Lai là - bà Đặng Phạm Minh Loan - thành viên Hội đồng Quản trị QCG và bà Nguyễn Thị Diệu Phương - thành viên Ban kiểm soát QCG. Cá nhân của hai thành viên trên không nắm giữ cổ phiếu nào của QCG.

Tổ chức có liên quan đến VinaCapital Vietnam Fixed Income Ltd. là quỹ VOF Investment Limited hiện đang là cổ đông lớn của Quốc Cường Gia Lai, nắm giữ 11.661.000 cổ phiếu QCG (tương đương 9,18% số lượng cổ phiếu lưu hành). Như vậy, nếu bán thành công 1 triệu cổ phiếu, 2 quỹ nói trên sẽ sở hữu tổng cộng 14.389.903 cổ phiếu QCG, chiếm 11,32% số lượng cổ phiếu lưu hành.

Được biết, doanh thu quý 1/2014 của công ty đạt gần 42 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 1,56 tỷ đồng.

Tính đến hết quý 1/2014, hàng tồn kho của QCG giảm 24 tỷ từ 4.049 tỷ xuống còn 4.073 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm từ 170,26 tỷ xuống còn 168,5 tỷ đồng.