17:02 09/07/2012

Quỹ thuộc Dragon Capital chuyển nhượng cổ phiếu VNM

Hà Anh

VSD đã chuyển quyền sở hữu 200.000 cổ phiếu VNM từ Dragon Capital Vietnam Mother Fund sang Macquarie Bank Limited

Diễn biến giá cổ phiếu VNM trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu VNM trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) mới có thông báo về việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu của cổ đông thuộc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM - HOSE).
 
Cụ thể, VSD thông báo đã chuyển quyền sở hữu  200.000 cổ phiếu VNM từ nhà đầu tư Dragon Capital Vietnam Mother Fund sang nhà đầu tư Macquarie Bank Limited.

5/7 là ngày chuyển quyền sở hữu có hiệu lực.

Trước đó, vào ngày 2/7, VSD cũng đã chuyển quyền sở hữu 250.000 cổ phiếu VNM từ nhà đầu tư Vũ Thanh Tú sang nhà đầu tư Albizia Asean Opportunities Fund.

Từ ngày 5/7/2012 đến ngày 5/8/2012, VNM đăng ký mua lại 1.630 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn mua lại được lấy từ thặng dư vốn cổ phần. Phương thức giao dịch là thỏa thuận không qua sàn giao dịch. Nguyên tắc xác định giá là 10.000 đồng.