10:39 01/08/2013

Quy trình sản xuất chiếc giường đắt nhất thế giới

Thanh Hải

Với mức giá lên tới 175.000 USD, chiếc giường "Royal State" được xem là đắt nhất thế giới hiện nay

<br>
<br>