11:07 04/05/2007

Quỹ VF1 điều chỉnh giảm mạnh giá phát hành

Hoàng Lộc

VFM vừa có công văn về việc điều chỉnh giá phát hành áp dụng cho đợt tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 1.000 tỷ của Quỹ VF1

Trang chủ của VFM.
Trang chủ của VFM.
Được sự chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tại Công văn số 496/UBCK-QLKD ngày 27/4, ngày 2/5, Công ty Quản lý Quỹ VFM gửi Công văn số 110/CV-VFM về việc điều chỉnh giá phát hành áp dụng cho đợt tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 1.000 tỷ của Quỹ đầu tư VF1.

Theo đó, giá phát hành đã được công bố ngày 26/3 là 33.164 đồng/đơn vị, giá phát hành mới được điều chỉnh là 23.700 đồng/đơn vị, phí phát hành: 2%/mệnh giá/đơn vị (200 đồng/đơn vị), thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 16/4 đến ngày 11/5/2007.

Thời gian đăng ký, đóng tiền từ ngày 16/4 đến ngày 15/5. Lý do điều chỉnh là để đảm bảo thành công của đợt phát hành nhằm tăng vốn điều lệ của Qũy đầu tư VF1.

Giá phát hành điều chỉnh này cũng sẽ được áp dụng cho các đơn vị bảo lãnh phát hành trong trường hợp số lượng chứng chỉ quỹ dư do không được nhà đầu tư mua hết theo quyền mua của đợt tăng vốn sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và đóng tiền của đợt tăng vốn.