01:38 14/08/2012

Quỹ Việt Long muốn thoái sạch vốn tại Chứng khoán Rồng Việt

Hà Anh

Quỹ Đầu tư tăng trưởng Việt Long đăng ký thoái 2,1% vốn điều lệ của VDS nhằm cơ cấu danh mục đầu tư

Diễn biến giá cổ phiếu VDS trong tháng qua. Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu VDS trong tháng qua. Nguồn: HNX.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã VDS-HNX) thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan.

Theo đó, Quỹ Đầu tư tăng trưởng Việt Long (Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Long) đăng ký bán 719.430 cổ phiếu VDS.

Nếu giao dịch thành công, tổ chức này sẽ thoái toàn bộ 2,1% vốn điều lệ VDS. Giao dịch thực hiện từ ngày 15/8 đến 10/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Được biết, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đưa cổ phiếu VDS ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 2/8/2012 do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2012 của công ty này đạt 3.294.071.518 đồng  theo Báo cáo tài chính bán niên 2012 được kiểm toán ngày 25/7/2012 bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.  

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/8, cổ phiếu VDS đạt 4.900 đồng/cổ phiếu.