06:59 07/03/2013

Quỹ VOF muốn trở thành cổ đông lớn của HPG

Hà Anh

Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 11/3 đến ngày 9/4 nhằm cơ cấu danh mục đầu tư

Diễn biến giao dịch cổ phiếu HPG trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giao dịch cổ phiếu HPG trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ.

Theo đó, VOF Investment Limited đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu HPG nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 11/3 đến ngày 9/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu HPG do VOF Investment Limited nắm giữ sẽ tăng từ 18 triệu cổ phiếu, chiếm 4,3% lên 22 triệu cổ phiếu, chiếm 5,26% vốn.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/3, giá cổ phiếu HPG đóng cửa ở mức 22.800 đồng/cổ phiếu.

Theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán năm 2012, doanh thu của Tập đoàn Hòa Phát đạt 17.153 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.031 tỷ đồng, bằng 94% và 114% so với kế hoạch năm.

Ngày 29/3, HPG sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 nhằm báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013; thông qua báo cáo tài chính năm 2012; thông qua việc trích lập các quỹ 2012; thông qua phương án chia cổ tức năm 2012 và dự kiến mức chia cổ tức năm 2013 và các vấn đề khác.