17:48 04/10/2012

Ra đời dịch vụ Quỹ phúc lợi an sinh

Hoài Ngân

Standard Chartered sẽ trở thành đối tác cung cấp dịch vụ cho Quỹ phúc lợi nhân viên đầu tiên của VinaWealth

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Công ty Cổ phần quản lý quỹ VinaWealth và Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered Việt Nam.
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Công ty Cổ phần quản lý quỹ VinaWealth và Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered Việt Nam.
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaWealth và Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ, theo đó Standard Chartered sẽ trở thành đối tác cung cấp dịch vụ cho Quỹ phúc lợi nhân viên đầu tiên của VinaWealth.

Thông qua sự hợp tác này, Standard Chartered sẽ cung cấp dịch vụ lưu ký, dịch vụ kế toán và dịch vụ giám sát cho quỹ mới này của VinaWealth.

“Quỹ phúc lợi nhân viên bổ sung” là quỹ đầu tiên trong loại hình này do VinaWealth quản lý, cho phép các công ty và nhân viên của họ đầu tư vào một quỹ dài hạn, được quản lý riêng biệt, trong đó vốn và thu nhập từ quỹ này sẽ cung cấp cho người lao động một khoản thu nhập như là khoản lương hưu bổ sung.

Ông Phạm Phú Trường, Phó chủ tịch VinaWealth cho biết, sản phẩm mới này sẽ có lợi cho cả người sử dụng lao động và người lao động. Người sử dụng lao động sẽ được hưởng lợi bằng việc có một lực lượng lao động tận tụy hơn và nhân viên sẽ có cơ hội tốt hơn để đảm bảo mức sống ổn định của họ sau khi nghỉ hưu.

Trong khi đó, ông Louis Taylor, Tổng giám đốc Standard Chartered nói dịch vụ này giúp người lao động có được cuộc sống hưu trí an nhàn, và giúp tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng dài hạn của Việt Nam với nguồn vốn dài hạn trong nước.

Được biết, VinaWealth là công ty được thành lập với cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ quản lý đầu tư. Công ty này nhận được sự hậu thuẫn bởi tập đoàn VinaCapital, hiện đang sở hữu 49% cổ phần của VinaWealth.