08:27 14/09/2009

Ra mắt Hội Dầu khí Việt Nam

Bảo Anh

Hội Dầu khí Việt Nam vừa chính thức ra mắt tại Hà Nội vào cuối tuần qua

Lãnh đạo Bộ Nội vụ trao quyết định thành lập Hội Dầu khí Việt Nam.
Lãnh đạo Bộ Nội vụ trao quyết định thành lập Hội Dầu khí Việt Nam.
Hội Dầu khí Việt Nam (VPA) vừa chính thức ra mắt tại Hà Nội vào cuối tuần qua.

Trước đó, ngày 13/7/2009, Hội đã được Bộ Nội vụ cho phép thành lập với tư cách là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức hoạt động theo điều lệ của hội, được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt; chịu sự quản lý của Bộ Công Thương và các bộ, ngành khác có liên quan.

Nhiệm vụ của VPA là tập hợp trí tuệ của những nhà quản lý, nhà khoa học, là cơ quan phản biện, tư vấn giúp ngành dầu khí, Bộ Công Thương, Chính phủ về những lĩnh vực, kiến thức khoa học mới liên quan đến dầu khí.

Với nhiệm vụ đó, VPA có trách nhiệm tư vấn và phản biện cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên khi có yêu cầu về chiến lược phát triển ngành dầu khí, đề xuất và kiến nghị những biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả và thúc đẩy ngành dầu khí phát triển, hội nhập khu vực và quốc tế để theo kịp trình độ khoa học công nghệ của thế giới trong lĩnh vực công nghiệp dầu khí.

Hội Dầu khí Việt Nam do ông Ngô Thường San (nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) làm Chủ tịch.