14:16 12/06/2009

Ra mắt Liên doanh Bảo hiểm nhân thọ VCLI

Quỳnh Anh

Liên doanh được hình thành bởi 3 thành viên: Vietcombank, Công ty Bảo hiểm Cardif và SeABank

Tại Hà Nội ngày 11/6, đã diễn ra lễ công bố Liên doanh Bảo hiểm nhân thọ VCLI, nhà cung cấp các sản phẩm tiết kiệm và bảo hiểm tại thị trường Việt Nam, thông qua kênh phân phối chính là các ngân hàng (bancassurance).

Liên doanh VCLI được hình thành bởi 3 thành viên: Vietcombank góp 45%; Công ty Bảo hiểm Cardif - thuộc tập đoàn bảo hiểm BNP Paribas Assurance (Pháp) - với 43% vốn góp; SeABank với 12% vốn góp.

VCLI sẽ cung cấp các sản phẩm bảo hiểm bảo vệ và tiết kiệm thông qua mạng lưới chi nhánh của Vietcombank và SeABank cũng như các kênh khác như: ngân hàng, tổ chức tài chính, tiếp thị trực tiếp, bán hàng qua điện thoại và mạng trực tuyến.