08:25 25/03/2010

Ra mắt sàn khảo sát động thái doanh nghiệp

Anh Minh

Lần đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện một sàn thông tin trực tuyến khảo sát động thái doanh nghiệp

Giao diện của VBiS.
Giao diện của VBiS.
Lần đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện một sàn thông tin trực tuyến khảo sát động thái doanh nghiệp.

Ngày 24/3, Sàn thông tin trực tuyến khảo sát động thái doanh nghiệp Việt Nam (VBiS) đã ra mắt tại địa chỉ www.vbis.vn. Sáng kiến này của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) được thực hiện với sự phối hợp của Tổng cục Thống kê, Học viện Năng lực cạnh tranh Châu Á và được sự tài trợ của Quỹ châu Á.

VBiS là tập hợp các đánh giá về tình hình sản xuất kinh doanh cũng như các nhận định của các doanh nghiệp tiêu biểu theo định kỳ hàng quý về môi trường kinh doanh và dự báo phát triển trong thời gian tới, được xây dựng với mục tiêu khảo sát nhanh và tập hợp ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp bằng phương tiện trực tuyến.

Những thông tin phản hồi từ phía cộng đồng doanh nghiệp trên sàn này sẽ là luận cứ quan trọng để VCCI tập hợp và kiến nghị một cách kịp thời việc xây dựng và ban hành chính sách tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp. Qua sự phản hồi trực tuyến từ các doanh nghiệp, VBiS cho phép thực hiện khảo sát doanh nghiệp một cách thường xuyên, đưa ra số liệu tin cậy và kịp thời.

Đây cũng sẽ là kênh thông tin quan trọng cho các doanh nghiệp là thành viên của VBiS, theo đó, mức độ chính xác và chuyên sâu của các kết luận phụ thuộc vào độ chính xác của thông tin do chính các doanh nghiệp cung cấp. VBIS hiển thị những thông tin về kết quả điều tra cho doanh nghiệp xem. Các thông tin này được cập nhật mới mỗi khi có dữ  liệu mới gửi đến VBIS và được đồng bộ vào hệ thống VBIS thông qua phương thức nhân bản dữ liệu.

Khi tham gia làm thành viên của VBiS, các doanh nghiệp được cấp tài khoản thành viên để cung cấp ý kiến, bình luận và thông tin cho cuộc khảo sát. Các doanh nghiệp được xem ngay các kết quả khảo sát nhanh ngay khi hoàn thành bảng phiếu điều tra.

Lợi thế lớn nhất của các doanh nghiệp là được tiếp cận báo cáo hàng quý đăng trên website www.vbis.vn; được tiếp cận các thông tin phân tích chuyên sâu, phân tích ngành rút ra từ khảo sát VBiS và các thông tin kinh doanh khác từ kho dữ liệu của VBiS. Trong đó, các thông tin được cập nhật bắt đầu từ quý 1/2010.