22:19 16/05/2008

Ra mắt tập đoàn tài chính tư nhân đầu tiên tại Việt Nam

Minh Đức

Sacombank chính thức trở thành tập đoàn tài chính tư nhân đầu tiên tại Việt Nam

Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Tập đoàn Tài chính Sacombank.
Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Tập đoàn Tài chính Sacombank.
Sacombank chính thức trở thành tập đoàn tài chính tư nhân đầu tiên tại Việt Nam.

Tại Tp.HCM, ngày 16/5, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chính thức công bố hình thành Tập đoàn Tài chính Sacombank.

Tập đoàn này có vốn điều lệ hơn 5.200 tỷ đồng, tổng tài sản 79.915 tỷ đồng và đội ngũ nhân sự hơn 6.500 người (tính đến hết quý 1/2008).

Theo mô hình hoạt động hiện tại, Sacombank sẽ đóng vai trò hạt nhân và điều phối hoạt động của 11 công ty thành viên khác hoạt động trong lĩnh vực tài chính và phi tài chính.

Cụ thể, Tập đoàn Tài chính Sacombank gồm có Sacombank, 5 công ty thành viên trực thuộc là Công ty Chứng khoán (SBS), Công ty Cho thuê tài chính (SBL), Công ty Kiều hối (SBR), Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản (SBA), Công ty Vàng bạc đá quý (SBJ).

6 công ty thành viên hợp tác chiến lược bao gồm Công ty Đầu tư Sài Gòn Thương Tín (STI), Công ty Xuất nhập khẩu Tân Định (Tadimex), Công ty Đầu tư xây dựng Toàn Thịnh Phát, Công ty Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal), Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFM) và Trường Đại học Yersin Đà Lạt.

Tập đoàn này sẽ hoạt động theo mô hình với Sacombank là hạt nhân và là trung tâm điều phối hoạt động chiến lược chung. Trong giai đoạn này, hoạt động chính của Tập đoàn Sacombank sẽ tập trung vào dịch vụ tài chính với trọng tâm là phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ, kinh doanh và đầu tư chứng khoán, quản lý tài sản, quản lý quỹ đầu tư…

Ngoài ra, Tập đoàn cũng sẽ xúc tiến tham gia vào một số lĩnh vực phi tài chính như kinh doanh và đầu tư bất động sản, đầu tư xây dựng và tham gia vào các dự án kết cấu hạ tầng, hợp tác phát triển hoạt động giáo dục đào tạo.

Theo Sacombank, việc hình thành tập đoàn không chỉ đơn giản là việc hợp tác để tạo dựng thương hiệu, mà là mục tiêu liên kết để tạo nên sức mạnh tập thể nhằm mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động, cùng nhau ứng dụng công nghệ hiện đại sẵn có, tận dụng lợi thế cạnh tranh và thương hiệu của Tập đoàn cũng như của các thành viên…

Cùng ngày, Tập đoàn Sacombank tổ chức khánh thành trụ sở mới tại 266 -268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3. Tp.HCM, với tổng chi phí xây dựng trên 200 tỷ đồng.